Home Kenniscentrum Nieuws Arbeidsdeal: Recht op deconnectie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Arbeidsdeal: Recht op deconnectie

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten op organisatieniveau afspraken vastleggen over het recht op deconnectie. Dit betreft het recht om niet bereikbaar te zijn buiten de werkuren. De afspraken moeten uiterlijk 01.04.2023 zijn vastgelegd in een ondernemings-cao of bij gebrek daaraan in het arbeidsreglement. 

Als op sectoraal of nationaal niveau een cao omtrent het recht op deconnectie wordt afgesloten, vervalt de verplichting om op organisatieniveau afspraken te maken.

Het afsprakenkader moet enkele verplichte vermeldingen omvatten. De praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van het recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurrooster(s) moeten opgenomen worden, alsook de richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen zodat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven. Tot slot moeten ook de vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s vermeld worden.