Home Kenniscentrum Nieuws Arbeidsdeal: Jaarlijks opleidingsplan

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Arbeidsdeal: Jaarlijks opleidingsplan

Ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen, moeten voortaan jaarlijks voor 31.03 een opleidingsplan opstellen dat betrekking heeft op het desbetreffende kalenderjaar. Dat plan moet voor advies voorgelegd worden aan de OR of de VA, of bij gebrek hieraan, aan de werknemers zelf. Het opleidingsplan vermeldt alle formele en informele opleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de genderdimensie en diverse risicogroepen (o.m. 50-plussers, knelpuntberoepen, …).

Paritaire (sub)comités kunnen met een sector-cao de minimale voorwaarden vaststellen die een opleidingsplan moet bevatten. Voor het opleidingsplan van 2023 moesten deze cao’s uiterlijk 30.11.2022 zijn neergelegd. Voor de daaropvolgende jaren moet dit telkens uiterlijk 30.09 van het kalenderjaar voorafgaand worden neergelegd.