Home Kenniscentrum Nieuws Akkoord 2021-2022: Relance-uren en fiscaal voordeel overuren

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Akkoord 2021-2022: Relance-uren en fiscaal voordeel overuren

Het sociaal akkoord 2021-2022 voorziet in de toepassing van 120 bruto/netto overuren (de zgn. relance-uren) voor alle sectoren, alsook de verhoging tot 180 fiscaal voordelige overuren. Deze gunstregimes kunnen (onder voorbehoud van publicatie) toegepast worden vanaf 01.07.2021. Het wetgevend kader kon niet tijdig gefinaliseerd worden, maar de werkgeversorganisaties hebben er op aangedrongen om hier met onmiddellijke ingang gebruik van te kunnen maken. FOD WASO heeft alvast zijn goedkeuring gegeven voor de toepassing hiervan.

Van 01.07.2021 tot 31.12.2022 kunnen 120 bruto/netto overuren per kalenderjaar toegepast worden voor alle sectoren (de zgn. relance-uren). Voor deze overuren is geen toeslag en inhaalrust verschuldigd en deze zijn vrij van RSZ en BV. Ondernemingen die behoren tot de cruciale sectoren kennen dit al. Voor deze ondernemingen worden de reeds gepresteerde bruto/netto overuren in 2021 in mindering gebracht van het quotum van 120 bruto/netto overuren. De anderen ondernemingen kunnen vanaf 01.07.2021 nog beroep doen op 120 bruto/netto overuren. Net zoals bij de gewone vrijwillige overuren moet de werknemer voorafgaandelijk schriftelijk akkoord gaan.

Het aantal fiscaal voordelige overuren (met overurentoeslag) per jaar wordt opnieuw opgetrokken van 130 naar 180 voor alle sectoren, met ingang van 01.07.2021 t.e.m. 30.06.2023. De bijkomende 50 overuren waarvoor in 2021 een fiscaal voordeel kan worden toegepast, moeten gepresteerd worden vanaf 01.07.2021.