Home Kenniscentrum Nieuws Afwijkingsdocument deeltijdse arbeid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Afwijkingsdocument deeltijdse arbeid

Wanneer een deeltijdse werknemer wordt tewerkgesteld in afwijking van zijn regulier uurrooster moeten deze wijzigingen voorafgaandelijk worden opgenomen op het afwijkingsdocument. Bij nalatigheid kunnen zware boetes worden opgelegd en bestaat het wettelijk weerlegbaar vermoeden van voltijdse tewerkstelling. Het afwijkingsdocument moet door de werkgever gedurende 5 jaar worden bijgehouden.