Home Kenniscentrum Nieuws Afwijking op medisch attest eerste dag ziekte

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Afwijking op medisch attest eerste dag ziekte

Werknemers mogen sinds 28.11.2022 drie keer per jaar één dag ziek zijn zonder medisch attest. Enkel ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar kunnen hiervan afwijken door dit op te nemen in het arbeidsreglement of een ondernemings-cao. Deze afwijking moet uitdrukkelijk opgenomen worden in het arbeidsreglement. Hiervoor dient de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement gevolgd te worden. 

Ook als er reeds in het huidige arbeidsreglement staat vermeld dat een werknemer voor iedere dag arbeidsongeschiktheid een doktersattest dient af te leveren, is toch een nieuwe bijlage noodzakelijk waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar deze mogelijkheid tot afwijking van de nieuwe wetgeving. In bijlage vindt u het ontwerp dat hiervoor gebruikt kan worden. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Dit impliceert de termijn van uithanging in de onderneming en online registratie bij FOD WASO (via https://www.arbeidsreglement.belgie.be/). 

Ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar kunnen hiervan niet afwijken, ook al werd dit opgenomen in het arbeidsreglement. De nieuwe wetgeving primeert in dit geval.