Home Kenniscentrum Nieuws Afschaffing fiscale vrijstelling ontslagvergoeding

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Afschaffing fiscale vrijstelling ontslagvergoeding

Met ingang van 01.01.2014 wordt de beperkte belastingvrijstelling op ontslagvergoedingen afgeschaft als gevolg van de wijzigingen i.k.v. het eenheidsstatuut. De beperkte belastingvrijstelling zal bijgevolg niet langer mogen worden toegepast op vergoedingen die worden betaald naar aanleiding van een ontslag (opzegging of verbreking) ter kennis gebracht vanaf 01.01.2014.

In 2 uitzonderlijke situaties blijft de fiscale vrijstelling van de ontslagvergoeding nog wel bestaan na 01.01.2014.