Home Kenniscentrum Nieuws Aanwezigheidsregistratie bouwwerven: sancties vanaf 01.01.2015

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aanwezigheidsregistratie bouwwerven: sancties vanaf 01.01.2015

Sinds 01.04.2014 bestaat de verplichting voor de elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwwerven voor werken in onroerende staat van € 800.000,00 of meer (exclusief BTW). Het niet-uitvoeren van deze verplichte aanwezigheidsregistratie is strafbaar. Om iedereen vertrouwd te maken met deze verplichting werd een begeleidende fase van 6 maanden voorzien. Vanaf 01.10.2014 zou aldus effectief gesanctioneerd worden wanneer de aanwezigheidsregistratie niet correct werd uitgevoerd. Recent publiceerde RSZ een bericht om te melden dat de inspectiediensten tot en met 31.12.2014 een tolerantiebeleid zullen voeren inzake sancties.

Deze sancties gelden niet enkel voor de hoofd- en onderaannemer, maar onder andere ook voor de zelfstandige en werknemer.  De aannemer die de aangifte van werken verricht heeft, staat in voor de organisatie van de aanwezigheidsregistratie voor de keten van onderaannemers met wie hij werkt. De modaliteiten van registratie en de nuttige informatie hiervoor moet contractueel vastgelegd worden.

De registratie moet gebeuren via een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem of via een alternatieve automatische registratiewijze. De gegevens die hieruit voortkomen, worden doorgestuurd naar een databank die door de RSZ wordt beheerd. De RSZ heeft hiervoor een applicatie voorzien. Op die manier kan elke werkgever/aannemer de sociale persoonsgegevens van zijn eigen aanwezige werknemers controleren.