Home Kenniscentrum Nieuws Aanwervingsincentives langdurig werkzoekenden Vlaanderen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aanwervingsincentives langdurig werkzoekenden Vlaanderen

Op 01.03.2017 is een maatregel in werking getreden, met terugwerkende kracht voor aanwervingen vanaf 01.01.2017, die werkgevers wil stimuleren om langdurig werkzoekenden aan te werven. De aangeworven werknemer moet onder andere minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet werkende werkzoekende en moet minstens 25 en nog geen 55 jaar zijn op het einde van het kwartaal van indiensttreding. Bovendien moet hij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben (of daarmee gelijkgesteld). Wanneer de werknemer gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld, bedraagt de premie € 1.250,00. Een tweede schijf van € 3.000,00 zal uitbetaald worden na een tewerkstelling van 12 maanden.

Voor deeltijdse werknemers zal de premie herrekend worden. Er wordt geen subsidie betaald wanneer de tewerkstelling minder dan 30% is. Als de tewerkstelling tussen 30% en 80% is, dan bedraagt de subsidie 60% van het maximum (zijnde dus € 750,00 en € 1.800,00). Vanaf een tewerkstelling van minstens 80% zal het volledige bedrag van de premie uitbetaald worden.

Deze premie is niet van toepassing voor uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers en flexi-werknemers. Indien de werkgever een uitzendkracht, die langdurig werkzoekende is, vast in dienst neemt binnen de drie maanden, dan kan de premie nog wel aangevraagd worden.

De aanwervingsincentive dient door de werkgever binnen 3 maanden na indiensttreding te worden aangevraagd. De premie moet aangevraagd worden bij de VDAB. Vanaf 01.09.2017 zal de definitieve procedure van toepassing zijn. Tijdens de opstartperiode tot en met augustus 2017 zal een aangepaste procedure gevolgd moeten worden. Meer info is terug te vinden op: http://www.werk.be/.