Home Kenniscentrum Nieuws Aanwerving/ontslag in afwezigheid van de werkgever

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aanwerving/ontslag in afwezigheid van de werkgever

De bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan ligt doorgaans (enkel) bij de werkgever. In geval van afwezigheid van de werkgever zijn er in principe geen ontslagen of aanwervingen mogelijk. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot het aanwerven en of ontslagen van werknemers.

Hoewel er geen vormvereisten gesteld worden aan het mandaat is het aangewezen om een schriftelijk document op te maken waarin opgenomen wordt wie bepaalde bevoegdheden krijgt, om welke bevoegdheden het gaat en hoe lang dit mandaat geldig is.

Een aanwerving/ontslag dat beslist wordt door een persoon die binnen de grenzen van zijn mandaat handelt, is volledig regelmatig en de werkgever is door deze beslissing gebonden. Andersom is het zo dat de aanwerving of het ontslag dat door een onbevoegde persoon wordt doorgevoerd, beschouwd moet worden als onbestaande en de werkgever hier niet door gebonden is. De werkgever heeft wel de mogelijkheid om een beslissing van een onbevoegde persoon te bekrachtigen waardoor hij toch door de beslissing van de onbevoegde persoon gebonden is.