Home Kenniscentrum Nieuws Aanwerven Oekraïense vluchteling

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aanwerven Oekraïense vluchteling

Een Oekraïense vluchteling kan in België tijdelijke bescherming aanvragen. Hiervoor dient deze zich te registeren in België via het registratiecentrum. Nadat deze persoon een attest van tijdelijke bescherming ontvangen heeft,  kan bij de gemeente een elektronische A-kaart met een maximumduur van 1 jaar aangevraagd worden. In afwachting daarvan krijgt men bij de gemeente een ‘bijlage 15’ met vermelding ‘arbeidsmarkt onbeperkt’ dewelke maximum 45 dagen geldig is. Eén van beide documenten is noodzakelijk om te kunnen werken in België. 

Enkel een attest van tijdelijke bescherming is niet voldoende om in België te mogen werken. Deze personen kunnen uiteraard enkel in België tewerkgesteld worden tijdens de periode dat ze geldig in België mogen verblijven. Het is aangewezen de einddatum van deze periode mee op te volgen.