Home Kenniscentrum Nieuws Aansprakelijkheid eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aansprakelijkheid eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie

Vaak organiseren werkgevers een eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie zonder stil te staan bij eventuele aansprakelijkheid. Indien een werknemer tijdens een bedrijfsfeest een ongeval heeft, wordt dit mogelijk beschouwd als een arbeidsongeval. Tijdens een bedrijfsfeest worden werknemers geacht onder het gezag van de werkgever te staan. Een ongeval op weg naar en van het feest wordt mogelijk eveneens als een arbeidsongeval beschouwd. Het maakt hierbij geen verschil of dergelijk feest tijdens de werkuren of buiten de onderneming wordt georganiseerd.

Indien de werknemer tijdens het feest schade toebrengt aan derden, kan de werkgever ook aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van bedrog, een gewoonlijke lichte fout of een zware fout (bv. dronkenschap).

Het is aangewezen om in het preventief alcoholbeleid van de onderneming (cao 100) de regels voor te schrijven inzake alcoholgebruik tijdens sociale activiteiten, zoals een receptie of een bedrijfsfeest. Ook voor het vervoer na afloop van een feest is het raadzaam om richtlijnen te voorzien.