Home Kenniscentrum Nieuws Aansprakelijkheid bij nieuwjaarsrecepties

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aansprakelijkheid bij nieuwjaarsrecepties

Veel werkgevers organiseren een nieuwjaarsreceptie of bedrijfsfeest zonder echter stil te staan bij eventuele aansprakelijkheid hierbij. Indien een werknemer tijdens een bedrijfsfeest een ongeval heeft, wordt dit mogelijk beschouwd als een arbeidsongeval. Tijdens een bedrijfsfeest worden werknemers geacht onder het gezag van de werkgever te staan. Een ongeval op weg naar en van het feest wordt mogelijk eveneens als een arbeidsongeval beschouwd.

Indien de werknemer tijdens het feest schade toebrengt aan derden, kan de werkgever ook aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van bedrog of een zware fout, zoals dronkenschap. Schade berokkend aan een derde op weg naar en van het feest valt dan weer ten laste van de werknemer. Uitzonderlijk kan de werkgever wel medeaansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer op het feest overvloedig veel alcohol werd geschonken.

In geval van een misdrijf is de werknemer steeds zelf aansprakelijk, al kan er wel sprake zijn van schuldig verzuim in hoofde van de werkgever indien hij een dronken werknemer niet tegengehouden heeft wanneer die met de auto naar huis wil rijden.

Het is aangewezen om in het preventief alcoholbeleid van uw onderneming (cao 100) de regels voor te schrijven inzake alcoholgebruik tijdens sociale activiteiten, zoals een receptie of een bedrijfsfeest. Ook voor het vervoer na afloop van een feest is het raadzaam om richtlijnen te voorzien.