Home Kenniscentrum Nieuws Aandachtspunten studentenarbeid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Aandachtspunten studentenarbeid

Een student kan gedurende 50 dagen per jaar tewerkgesteld worden aan een voordelig studententarief. Hierbij geldt het principe: een dag is een dag, ongeacht het aantal uren dat een student op een dag werkt. Zowel de effectief gewerkte dagen als de gelijkgestelde dagen (bv. feestdag) worden meegeteld. Een student kan zijn teller van openstaande dagen zelf raadplegen via de toepassing student@work. Sinds kort kan dit ook via de gratis student@work-app.

Via de toepassing student@work kan een student een attest opvragen waarop het aantal vrije dagen vermeld wordt. Het is aangewezen om dit attest steeds op te vragen bij de student. Bij overschrijding van de 50 dagen mag een student nog wel tewerkgesteld worden, maar niet meer onder het voordelig studententarief.

Een studentenovereenkomst dient schriftelijk opgemaakt te worden, met daarin een aantal verplichte vermeldingen. U kan een studentenovereenkomst steeds bij onze diensten opvragen.

Hoewel de proefperiode is afgeschaft voor arbeidsovereenkomsten vanaf 01.01.2014, bestaat er nog wel een proefperiode bij studentenarbeid. De eerste drie werkdagen als student worden automatisch als proefperiode beschouwd, zelfs indien deze proeftijd niet in de studentenovereenkomst is opgenomen. Tijdens deze periode kunnen zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Na deze proefperiode geldt een verkorte opzeggingstermijn specifiek voor studenten.