Webinar

In de wet van 03.10.2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 10.11.2022) zijn de maatregelen in het kader van de arbeidsdeal uitgewerkt.

Het doel van de arbeidsdeal is enerzijds het arbeidsrecht hervormen naar meer flexibiliteit en een beter evenwicht tussen werk en privé creëren; anderzijds moet de arbeidsdeal bijdragen om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 op te trekken tot 80%.

Graag lichten we de maatregelen die rechtstreeks betrekking hebben op de onderneming, met name de maatregelen betreffende de arbeidsduur en de opleidingsverplichtingen, verder toe op dit gratis webinar op dinsdag 17.01.2023 om 12 uur. We voorzien ook voldoende ruimte om vragen te stellen.