Home Kenniscentrum Sector info Bloementeelt Verhoging BV seizoenarbeiders land- en tuinbouw niet-inwoners

Bloementeelt

Verhoging BV seizoenarbeiders land- en tuinbouw niet-inwoners

Het KB van 21.03.2021 wijzigde het BV-percentage voor niet-inwoners van België die seizoenarbeid doen in de land- en tuinbouw (m.u.v. PC 145.04). Op bepaalde inkomsten van niet-inwonende seizoenarbeiders wordt voortaan 18,725% BV ingehouden i.p.v. 11,11%. Deze regelgeving is van toepassing op de seizoenarbeiders en arbeiders in de land- en tuinbouw die een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum 6 weken afsluiten aansluitend op de seizoenarbeid bij dezelfde werkgever.

Dit verhoogde BV-percentage is toepasselijk op de bezoldigingen voor prestaties toegekend door de werkgever, de eindejaarspremie en getrouwheidspremie van het Fonds en het vakantiegeld indien zij in een aansluitende periode van maximum 6 opeenvolgende weken werken na de tewerkstelling als seizoenarbeider.