Home Kenniscentrum Sector info Bloementeelt Seizoenarbeiders land- en tuinbouw

Bloementeelt

Seizoenarbeiders land- en tuinbouw

Alle werkgevers die behoren tot PC 144 of 145 (m.u.v. 145.04) kunnen seizoenarbeiders aanwerven. De aanwerving van seizoenarbeiders is voordelig omdat zij niet onderworpen zijn aan de normale socialezekerheidsbijdragen. Een werknemer mag maximaal 65 dagen per kalenderjaar werken i.k.v. seizoenarbeid. In de landbouw kunnen werknemers echter maar 30 dagen / kalenderjaar werken onder deze regeling, in de witloofteelt 100.

Werkgevers die gelegenheidswerknemers tewerkstellen, dienen een specifieke DIMONA-aangifte te doen. Naast de normale vermeldingen moeten zij ook het begin- en einduur van de arbeidsprestaties melden. De seizoenarbeider dient te beschikken over een gelegenheidsformulier dat kan aangevraagd worden bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de land- of tuinbouw.