Home Kenniscentrum Sector info Bedienden uit de voedingsnijverheid Sectoraal model opleidingsplan voedingsnijverheid

Bedienden uit de voedingsnijverheid

Sectoraal model opleidingsplan voedingsnijverheid

Vanaf 2014 moeten ondernemingen uit de voedingsnijverheid (PC 118 en PC 220) met 20 werknemers of meer beschikken over een opleidingsplan. Het opleidingsplan dient minimaal de elementen van het sectormodel te omvatten met daarin bijzondere aandacht voor de risicogroepen. Om beroep te kunnen doen op de financiële tussenkomst van het IPV (sectorale opleidingsorganisatie voedingsnijverheid) is een opleidingsplan bijgevolg verplicht.

Over het opleidingsplan moet binnen de ondernemingsraad overleg gevoerd worden. Indien er geen ondernemingsraad aanwezig is, gebeurt dit overleg met de vakbondsafvaardiging. Bij gebrek aan enige vakbondsafvaardiging vindt er geen overleg plaats. In bijlage bezorgen wij het model van opleidingsplan.