Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

PC 314.00 – Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 441,63 netto op jaarbasis bedraagt.     

Indien een werknemer op eigen initiatief beslist om zijn eigen materiaal te gebruiken, is de werkgever deze forfaitaire vergoeding niet verschuldigd. Hiervoor dient de werknemer jaarlijks een verklaring te ondertekenen.