Home Kenniscentrum Sector info Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Enkele jaren geleden werd in PC 314.00 een
cao afgesloten omtrent de verplichting van het ter beschikking stellen van
klein werkmateriaal aan het kapperspersoneel. Als werkgever heeft men de
verplichting om het nodige materiaal ter beschikking te stellen aan de
werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het
kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking
stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die vanaf
01.05.2016 € 416,16 netto op jaarbasis bedraagt. Indien een werknemer op eigen
initiatief beslist om zijn eigen materiaal te gebruiken, is de werkgever deze
forfaitaire vergoeding niet verschuldigd. Hiervoor dient de werknemer jaarlijks
een verklaring te ondertekenen.

Graag een seintje indien wij deze forfaitaire
vergoeding dienen te verwerken.