Home Kenniscentrum Sector info Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Enkele jaren geleden werd in PC 314.00 een cao afgesloten omtrent de verplichting van het ter beschikking stellen van klein werkmateriaal aan het kapperspersoneel. Als werkgever heeft men de verplichting om het nodige materiaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een jaarlijkse forfaitaire vergoeding die momenteel € 408,00 netto bedraagt. Indien een werknemer op eigen initiatief beslist om zijn eigen materiaal te gebruiken, is de werkgever deze forfaitaire vergoeding niet verschuldigd. Hiervoor dient de werknemer jaarlijks een verklaring te ondertekenen.