Apotheken en tarificatiediensten

PC 313.00 – Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een
jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto
premie wordt vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in
totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de
loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse
werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben,
wordt dit bedrag pro rata aangepast.