Makelarij en verzekeringsagentschappen

PC 307.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2021 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. De zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode bedraagt € 250,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.