Home Kenniscentrum Sector info Horeca PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Horeca

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Wanneer
u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de
arbeidsduur, moet u hiervan melding maken aan de voorzitter van het paritair
comité a.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij
voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt
de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5
dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een
minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Deze
afwijking voorziet aldus in een minimum tewerkstelling van 2 uren (i.p.v. 3
uren) wanneer de wekelijkse arbeidsduur minimum 10 u/week bedraagt. Ook bij
dagcontracten geldt in dat geval de minimum duur van de afwijking, waardoor een
minimum tewerkstelling van 2 u/dag mogelijk is. Voorheen werd deze afwijking op
de arbeidsduur opgenomen in de sector-cao zelf en diende de onderneming niets
te doen om dit toe te passen. Deze richtlijn blijft bestaan, maar enkel voor
ondernemingen die een melding hebben gedaan aan het paritair comité. Er is
aldus een meldingsplicht ingevoerd.

Via
het formulier dat de sector vooropstelt (zie bijlage) dient de onderneming
hiervan melding te maken aan de voorzitter van het paritair comité, samen met
een motivering waarom de onderneming hiervan gebruik maakt. Dit is louter een
meldingsplicht en is verder niet aan procedures gekoppeld, maar de melding moet
wel gebeuren. Er komt geen bevestiging vanuit het paritair comité nadat deze
melding tot afwijking werd overgemaakt.

Het
paritair comité maakt deze melding wel over aan een adviesgroep die dan een
lijst bijhoudt van alle ondernemingen die gebruik maken van de afwijking. Die
adviesgroep heeft de mogelijkheid om te beslissen om deze toelating tot
afwijking in te trekken wanneer misbruik wordt vastgesteld.