Home Kenniscentrum Sector info Horeca PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Horeca

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Graag herinneren we u eraan dat wanneer u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de arbeidsduur u hiervan melding moet maken aan de voorzitter van het paritair comité a.d.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Deze afwijking voorziet aldus in een minimum tewerkstelling van 2 uren (i.p.v. 3 uren) wanneer de wekelijkse arbeidsduur minimum 10 u/week bedraagt. Ook bij dagcontracten geldt in dat geval de minimum duur van de afwijking, waardoor een minimum tewerkstelling van 2 u/dag mogelijk is. Voorheen werd deze afwijking op de arbeidsduur opgenomen in de sector-cao zelf en diende de onderneming niets te doen om dit toe te passen. Deze richtlijn blijft bestaan, maar enkel voor ondernemingen die een melding hebben gedaan aan het paritair comité. Er is aldus een meldingsplicht ingevoerd.

Via het formulier dat de sector vooropstelt (zie bijlage) dient de onderneming hiervan melding te maken aan de voorzitter van het paritair comité, samen met een motivering waarom de onderneming hiervan gebruik maakt. Dit is louter een meldingsplicht en is verder niet aan procedures gekoppeld, maar de melding moet wel gebeuren. Er komt geen bevestiging vanuit het paritair comité nadat deze melding tot afwijking werd overgemaakt.

Het paritair comité maakt deze melding wel over aan een adviesgroep die dan een lijst bijhoudt van alle ondernemingen die gebruik maken van de afwijking. Die adviesgroep heeft de mogelijkheid om te beslissen om deze toelating tot afwijking in te trekken wanneer misbruik wordt vastgesteld.