Home Kenniscentrum Sector info Horeca PC 302.00 – Flexi-jobs en netto overuren blijven mogelijk

Horeca

PC 302.00 – Flexi-jobs en netto overuren blijven mogelijk

De wettelijke bepalingen over de flexijobs en de
netto-overuren in de horecasector zijn niet in strijd met de Grondwet en
blijven bestaan. Dat heeft het Grondwettelijk Hof recent beslist. Het systeem
van de flexi-jobs en de netto-overuren kunnen bijgevolg gewoon verder toegepast
worden in PC 302.00.

De vakbonden waren in oorsprong van mening dat er
een ongelijke behandeling is tussen wie werkt met een
flexi-jobarbeidsovereenkomst en de andere werknemers in de horecasector. Het
basisloon ligt hier immers lager voor hetzelfde werk. Bovendien zijn een aantal
arbeidsrechtelijke regels niet van toepassing. Tot slot oordeelde de vakbond
dat de 360 goedkope netto-overuren ook nadelig waren omdat deze geen recht
geven op een overloontoeslag.

Het Grondwettelijk Hof volgt de redenering van de
vakbonden niet en verwerpt hun beroep.