Home Kenniscentrum Sector info Horeca PC 302.00 – Ecocheques

Horeca

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2021 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Tot 2017 was het mogelijk om ecocheques waarvan het resultaat minder dan € 25,00 was om te zetten naar een bruto premie door het bedrag aan ecocheques te vermenigvuldigen met 1,5 en dat bedrag als een bruto premie toe te kennen. Vanaf 2018 is de omzetting naar een bruto premie nog steeds mogelijk, maar enkel enkel wanneer het resultaat van de ecocheques uitkomt op minder dan € 10,00 (vb. ecocheques van € 7,00 geven een bruto premie van € 10,50). Indien u deze omzetting wenst toe te passen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen voor 30.11.2021.