Home Kenniscentrum Sector info Horeca PC 302.00 – Ecocheques

Horeca

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december
2018 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC
302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …)
m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met
een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens
tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de
ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het
verleden. 

Tot 2017 was het mogelijk om ecocheques
waarvan het resultaat minder dan € 25,00 was om te zetten naar een bruto premie
door het bedrag aan ecocheques te vermenigvuldigen met 1,5 en dat bedrag als
een bruto premie toe te kennen. Eerder dit jaar werden de sectorbepalingen
gewijzigd en vanaf 2018 is er nog wel een omzetting naar een bruto premie
mogelijk, maar enkel wanneer het resultaat van de ecocheques uitkomt op minder
dan € 10,00 (vb. ecocheques van € 7,00 geven
een bruto premie van € 10,50). Indien u deze omzetting wenst toe te passen,
dient u ons hiervan op de hoogte te brengen voor
30.11.2018.