Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

PC 226.00 – impact Corona op sectorale verlofdagen

Recent werd in PC 226.00 een cao gesloten waardoor de (halve) verlofdagen en regionale verlofdag die vallen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht (tussen 13.03.2020 en 30.06.2020) worden overgedragen naar een later te bepalen datum. Dit geldt enkel wanneer er effectief tijdelijke werkloosheid van toepassing was op deze dagen. Dit betreft de halve sectorale verlofdag van Goede Vrijdag (10.04.2020) en de regionale verlofdag van 11.07.2020 (zaterdag die verplaatst diende te worden). De nieuwe datum wordt bepaald volgens het gebruik in de onderneming of in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.

Gerelateerde artikelen