Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

PC 226.00 – Aanvullende vergoeding jeugdvakantie vanaf 2020

Met ingang van 01.01.2020 is in PC 226.00 een aanvullende vergoeding verschuldigd voor de dagen jeugdvakantie. De aanvullende vergoeding bedraagt € 30,00/dag jeugdvakantie (€ 15,00 voor een halve dag) en moet in eerste instantie door de werkgever worden betaald. Deze aanvullende vergoeding kan nadien teruggevorderd worden via het fonds.

De aanvraag tot terugbetaling kan ingediend worden tot 3 jaren na het jaar waarin de aanvullende vergoeding werd betaald. Het fonds zal hiervoor de nodige documenten ter beschikking stellen (www.wf-fe.be/nl/home).

Gerelateerde artikelen