Bedienden uit de voedingsnijverheid

PC 220.00 – Functieclassificatie

Het minimumloon van de bediende wordt met ingang van 01.06.2010 vastgesteld op basis van het aantal loopbaanjaren en de categorie waartoe de functie behoort, overeenkomstig de functieclassificatie.

De functieclassificatie die met ingang van 01.06.2010 van toepassing is voor de bedienden die ressorteren onder PC 220.00, vindt u op onderstaande link.

http://www.meta.fgov.be/CAO/220/220-2010-001496.pdf