Bedienden der metaalfabrikatennijverheid

PC 209 – Koopkracht en ecocheques

Met ingang van 01.01.2011 werd het voordeel van de ecocheques omgezet in een verhoging van de werkgeverspremie voor het sectoraal aanvullend pensioen tot 1,77% (ondernemingen die vallen onder toepassingsgebied sectoraal aanvullend pensioen). Dit voordeel is recurrent, waardoor er geen ecocheques meer dienen toegekend te worden op basis van de sectoronderhandelingen 2011-2012.

Voor ondernemingen die niet onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen, zijn andere bepalingen van toepassing.