Bedienden der metaalfabrikatennijverheid

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).