Home Kenniscentrum Sector info Zelfstandige kleinhandel PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Zelfstandige kleinhandel

PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2022 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

In de referteperiode (vanaf augustus van het voorafgaande kalenderjaar tot en met juli van het betrokken kalenderjaar) wordt rekening gehouden met de effectieve en gelijkgestelde dagen.