Home Kenniscentrum Sector info Zelfstandige kleinhandel PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Zelfstandige kleinhandel

PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een
volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een
jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro
rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n.
een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per
dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2017 gaan wij ervan uit
dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende
afspraken in het verleden.

In de referteperiode (vanaf augustus van het
voorafgaande kalenderjaar tot en met juli van het betrokken kalenderjaar) wordt
rekening gehouden met de effectieve en gelijkgestelde dagen.