Home Kenniscentrum Sector info Zelfstandige kleinhandel PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Zelfstandige kleinhandel

PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert
2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met
het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor
deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden
voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte
van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens
tegenbericht voor 31.07.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de
bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

In de
referteperiode (vanaf augustus van het voorafgaande kalenderjaar tot en met
juli van het betrokken kalenderjaar) wordt rekening gehouden met de effectieve
en gelijkgestelde dagen.