Home Kenniscentrum Sector info Bedienden PC 200.00 – sectorakkoord 2019-2020 aanvullend pensioen

Bedienden

PC 200.00 – sectorakkoord 2019-2020 aanvullend pensioen

Begin juli werd in PC 200.00 het
sectorakkoord gesloten voor 2019-2020. De nadruk in dit akkoord ligt op de
gelijkschakeling voor het aanvullend pensioen/groepsverzekering van de
arbeiders en bedienden. De actuele situatie binnen de onderneming is bepalend
voor eventuele verhogingen (reële lonen, bruto premie, …) in de nabije
toekomst. Gelieve aan onze diensten door te geven wat momenteel is voorzien
voor het aanvullend pensioen voor de bedienden van PC 200.00.

De nota in bijlage bevat meer informatie en de
cao-tekst van de koopkrachtverhoging.