Home Kenniscentrum Sector info Metaalhandel PC 149.04 – OpleidingsCV

Metaalhandel

PC 149.04 – OpleidingsCV

Met ingang van 01.04.2010 (B.S. 01.02.2011) dient elke werkgever voor elke arbeider ressorterend onder PC 149.04 te voorzien in een opleidingsCV. Alle gevolgde opleidingen en uitgeoefende functies dienen hierin opgenomen te worden.

Een opleidingsCV bestaat uit 2 delen en een handleiding. Elk jaar (en bij uitdiensttreding) dient de werknemer een kopie van zijn opleidingsCV (deel 1) te ontvangen van zijn werkgever. De handleiding en deel 2 worden blanco aan de werknemer overhandigd op het ogenblik van indiensttreding. Werknemers die al in dienst zijn, krijgen deze documenten voor de eerste maal bij overhandiging van deel 1. In bijlage bezorgen wij het model van opleidingsCV vanuit EDUCAM.