Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – loonsverhoging 01.01.2012

Op sectorniveau werd beslist dat alle ondernemingen per 01.01.2012 een overdraagbaar budget van 0,3 % van de loonmassa moeten besteden. Tenzij een ondernemingsakkoord wordt gesloten voor 31.12.2011, zullen de minimumlonen en effectieve uurlonen per 01.01.2012 verhogen met 0,3 %. Behoudens tegenbericht voor 05.12.2011 veronderstellen wij dat er geen cao werd gesloten en verhogen wij de lonen per 01.01.2012 met 0,3 %.