Home Kenniscentrum Sector info Bloementeelt PC 145.00 – Ecocheques/premie

Bloementeelt

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind
2017 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC
145.00. Voor werknemers die minder dan 30 gepresteerde dagen hebben, wordt vanaf
2017 een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt
identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking,
levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende
deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze
bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.