Home Kenniscentrum Sector info Autobussen en autocars PC 140.03 – wijziging bevoegdheidsgebied

Autobussen en autocars

PC 140.03 – wijziging bevoegdheidsgebied

PC 140.03 is voortaan enkel nog van
toepassing voor vervoer van zaken. Tot voor kort kon PC 140.03 ook
personenvervoer (andere dan met taxi, autobus of autocar) omvatten.
Personenvervoer dat niet onder PC 140.01 (autobus of autocar) of PC 140.02 (taxi’s)
valt, ressorteert vanaf nu onder het overkoepelend PC 140.00. Graag een seintje
indien u meent dat dit op uw onderneming van toepassing is.