Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

PC 140.03 – tweede pensioenpijler

Vanaf 01.07.2011 wordt een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders in RSZ-categorie 083. De werkgeversbijdrage van € 50,00 per kwartaal per werknemer zal via RSZ worden geïnd. Dit bedrag wordt geproratiseerd in functie van de geleverde prestaties en de effectieve arbeidsduur. Bedrijven die ten laatste op 30.06.2011 al een gelijkwaardig aanvullend pensioen hebben, moeten niet aansluiten bij de sectorale regeling. Voor hen is een mogelijkheid tot opting-out voorzien. 

Gerelateerde artikelen