Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

PC 140.03 – Eenmalig geschenk in speciën

Op sectorniveau werd de verplichting opgelegd
om met de loonverwerking van december 2019 alle arbeiders die 6 maanden
ononderbroken in dienst zijn van de onderneming een eenmalig geschenk in
speciën (via overschrijving) of geschenkcheque toe te kennen ten belope van €
25,00 netto. Aangezien geschenkcheques administratieve formaliteiten met zich
meebrengen, verwerken wij dit bedrag mee op de loonbrief (aldus geschenk in
speciën i.p.v. geschenkcheques) van december.

Gerelateerde artikelen