Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

PC 130.00 – Sectoraal pensioenstelsel

Vanaf 01.07.2010 genieten de arbeiders uit PC 130.00 een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, afgesloten met AXA Belgium (Vorstlaan 25 – 1170 Brussel). Voor alle arbeiders in dienst op 01.07.2010 wordt het pensioenplan automatisch afgesloten. Het bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf betaalt de premies (via een 3-maandelijke inning van werkgeversbijdragen). Voor meer informatie kan u terecht bij het Fonds of rechtstreeks bij de pensioeninstelling.