Home Kenniscentrum Sector info Bouwbedrijf PC 124.00 – Verplichte basisveiligheidsopleiding

Bouwbedrijf

PC 124.00 – Verplichte basisveiligheidsopleiding

Recent werd in PC 124.00 een cao gesloten waarbij de arbeiders verplicht zijn om tegen 01.10.2022 een basisveiligheidsopleiding (VCA of gelijkwaardig hieraan) te volgen. De opleiding duurt minstens 8 uur en staat onder het beheer en controle van Constructiv. Er is een onderscheid in opleiding voor arbeiders die werken op werven met of zonder een verplichte veiligheidscoördinatie. Er zijn diverse arbeiders vrijgesteld zijn (o.m. arbeiders met een geldig VCA-certificaat, …). Nieuwkomers in de bouwsector dienen de opleiding aan te vatten binnen de maand na indiensttreding. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Constructiv.

Indien dit om praktische redenen niet haalbaar is tegen 01.10.2022 kan 6 maanden uitstel gevraagd worden via syndicale delegatie of melding aan Constructiv. 

Op de verplichting van het volgen van een basisveiligheidsopleiding zijn enkele vrijstellingen voorzien. De belangrijkste vrijstelling is deze die rekening houdt met de beroepservaring, i.c. werknemers met <strong>minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector</strong> in de afgelopen 15 jaar zijn vrijgesteld. Ook arbeiders die reeds in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat (of een gelijkgestelde opleiding hebben genoten) zijn hiervan uitgesloten.

Aangezien het beheer en de controle via Constructiv verloopt, kan u daar terecht voor bijkomende informatie en verdere begeleiding. Via volgende link worden de huidige richtlijnen, alsmede de FAQ, uiteengezet: https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Regelgeving/Collectieve-arbeidsovereenkomsten-(CAO-s)/Basisveiligheidsopleidingen.aspx.