Home Kenniscentrum Sector info Bouwbedrijf PC 124.00 – Anciënniteitsverlof

Bouwbedrijf

PC 124.00 – Anciënniteitsverlof

Recent werd in PC 124.00 een cao
afgesloten waardoor met ingang van 01.09.2019 arbeiders recht hebben op één dag
anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar anciënniteit in de onderneming en twee dagen
vanaf 25 jaar anciënniteit in de onderneming. Voorheen was dit één dag na 18
jaar anciënniteit. Dit anciënniteitsverlof wordt toegekend vanaf de datum
waarop de vereiste anciënniteit bereikt wordt. Het opgebouwde
anciënniteitsverlof blijft tijdens de daaropvolgende jaren behouden tot het
jaar waarin er eventueel een nieuwe anciënniteit bereikt wordt.

Gunstigere ondernemingsregelingen
blijven onverminderd van toepassing. Indien op ondernemingsvlak echter de
eerste of tweede dag anciënniteitsverlof later wordt toegekend dan de nieuwe
sectorale regeling, wordt de ondernemingsregeling impliciet gewijzigd en moet
de eerste dag anciënniteitsverlof ten laatste vanaf 15 jaar anciënniteit en de
tweede dag ten laatste vanaf 25 jaar anciënniteit worden toegekend.