Home Kenniscentrum Sector info Bedienden uit de scheikundige nijverheid PC 116.00 / PC 207.00 – aanvullend pensioen chemie

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

PC 116.00 / PC 207.00 – aanvullend pensioen chemie

In de CAO-onderhandelingen 2009-2010 werd een akkoord gesloten omtrent de invoering van een sectoraal aanvullend pensioenplan. Alle arbeiders en bedienden ressorterende tot de chemiesector zullen vanaf 01.01.2011 worden aangesloten bij het sectoraal aanvullend pensioenstelsel. Indien uw onderneming voor 01.11.2010 is aangesloten bij een eigen ondernemingspensioenplan dat vanaf 01.01.2011 gelijkwaardige pensioenrechten toekent als het sectoraal stelsel, dient u hieraan niet deel te nemen. Hiervoor dienen echter wel de nodige administratieve formaliteiten te worden vervuld. De concrete richtlijnen staan toegelicht in het schrijven dat jullie vanuit het Fonds mochten ontvangen.