Home Kenniscentrum Sector info Garagebedrijf PC 112.00 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Garagebedrijf

PC 112.00 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de
reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De
algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt
dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het
ogenblik van opname van het verlof.

In PC 112.00 heeft een arbeider recht op 1
dag anciënniteitsverlof na 20 jaar anciënniteit in de onderneming. Deze dag
wordt toegekend in het kalenderjaar waarin de arbeider 20 jaar anciënniteit
bereikt. Vanaf 01.01.2018 geldt dit recht aldus pro rata voor deeltijdse
werknemers.

In PC 112.00 heeft een arbeider vanaf het
kalenderjaar waarin deze de leeftijd van 55 jaar bereikt, recht op 1 bijkomende
verlofdag per jaar. Vanaf 58 jaar zijn dit 2 bijkomende verlofdagen per jaar en
vanaf 60 jaar zijn dit 3 bijkomende verlofdagen per jaar. Vanaf 01.01.2018
geldt dit recht eveneens pro rata voor deeltijdse werknemers.