Home Kenniscentrum Sector info Ambachtelijke metaalbewerking PC 111.01 en 111.02 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Ambachtelijke metaalbewerking

PC 111.01 en 111.02 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Het nationaal akkoord 2017-2018 voorziet een
verhoging van de bruto lonen met 1,1% per 01.07.2017 tenzij een specifieke
procedure wordt gevolgd voor een alternatieve invulling. Indien wordt geopteerd
voor een alternatieve invulling van deze verhoging, dient in samenspraak met de
vakbond een cao afgesloten te worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017
gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en worden de bruto
lonen verhoogd met 1,1% per 01.07.2017.
Daarenboven is er ook een indexverhoging per 01.07.2017.