Home Kenniscentrum Sector info Werklieden PC 100.00 – Jaarlijkse premie december

Werklieden

PC 100.00 – Jaarlijkse premie december

In december 2016 wordt (n.a.v. het
sectorakkoord 2015-2016) voor de eerste maal een jaarlijkse premie toegekend
aan de arbeiders van PC 100.00. Deze premie bedraagt 11 x het basisuurloon in
voege op 1 december van het beschouwde jaar. Om recht te hebben op de premie
dienen een aantal toekenningsvoorwaarden voldaan te zijn (bv. 6 maanden
anciënniteit in de onderneming). Deze jaarlijkse premie is niet van toepassing
indien op jaarbasis gelijkwaardige verhogingen van het loon en/of andere
(nieuwe of verhoogde) voordelen op ondernemingsniveau worden toegekend.