Home Kenniscentrum Sector info Werklieden PC 100.00 – Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Werklieden

PC 100.00 – Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 100.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

De arbeider die zich met de fiets naar het werk verplaatst, dient een ondertekende verklaring te overhandigen aan de werkgever waarin wordt gemeld dat de woon- werkverplaatsingen op regelmatige basis met de fiets gebeuren. De arbeider moet vervolgens iedere wijziging aan de werkgever meedelen.