Salar.be Spitsuur Spitsuur TAX April ’22

Een boeiend event over HR en fiscaal recht

Tijdens het Spitsuur TAX event  krijgt u actuele informatie over HR en fiscaal recht. De onderwerpen zijn altijd brandend actueel en gevarieerd. We wisselen af tussen de specialisten van sociaal secretariaat Salar en Tuerlinckx Tax Lawyers. U krijgt een boeiende uiteenzetting met de nodige kennis van zaken voorgeschoteld, waarbij er voldoende ruimte is om uw vragen te stellen.

 

Dit was Spitsuur TAX van 26 april ’22

 

Onze eerste Spitsuur TAX editie vond plaats op onze vertrouwde locatie in de zaal van La Source in de gebouwen van 4Wings in Westerlo, waar we in het verleden ook steeds onze Spitsuur HR events organiseerden.

Meer dan 50 deelnemers startten de dag met een uitgebreid ontbijt om nadien live de presentaties te volgen vanuit de zaal.
Naast de live editie ter plaatse, kozen zo’n andere 60 deelnemers er voor om dit event rechtstreeks online te volgen.

Iedere live deelnemer ontving het boek: “Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”

Het thema van de dag

Het is openstaande deuren intrappen, maar bezoldigingen worden in dit land torenhoog belast.
De belasting is zo beschamend hoog dat de wetgever zelf heeft ingezien dat de belastingdruk een concurrentienadeel met
onze buurlanden veroorzaakt, niet echt motiverend werkt en de ondernemingszin de kop indrukt.
De wetgever heeft – en dat mag beslist paradoxaal – in gunstregimes voorzien om deze nadelige effecten het hoofd te
bieden.

Daartoe mogen zonder twijfel worden gerekend:

  • de auteursrechten, wat een gunstregime is voor de werknemers;
  • de korting op de bedrijfsvoorheffing, wat een gunstregime is voor de werkgevers;
  • de managementvennootschappen, wat een gunstregime is voor de ondernemers zelf;

Helemaal paradoxaal wordt het wanneer de overheid zelf inteert op deze regimes. Dit is nochtans aan de gang.
De FOD Financiën heeft van elk van deze drie regimes een speerpunt in de fiscale controles gemaakt.
En zij deinst er daarbij niet voor terug nieuwe inzichten en benaderingen te lanceren.

Recent verscheen nog in de nationale kranten dat de huidige regering zich zal toeleggen op het tegengaan van misbruik van de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing. Dit heeft zich vertaald in een veelheid aan controles op fiscaal en sociaal vlak.
Daarnaast blijkt dat niet enkel de rulingdienst streng oordeelt over vergoedingen voor auteursrechten maar dat ook de controles hiervan toenemen waarbij de fiscale administratie zich weerspannig lijkt op te stellen.
Ook managementvergoedingen en -vennootschappen worden extra kritisch onder de loep genomen.

Chris Verleye van Salar en Jan Tuerlinckx van Tuerlinckx Tax Lawyers, ondersteund door hun expertenteams, bespraken de huidige problematiek terzake.
Dit vanuit een praktisch oogpunt in een open dialoog met het publiek. Ook de online deelnemers konden via de chat hun vragen afvuren.

Noteer alvast 22 november in je agenda voor de volgende editie van Spitsuur TAX.

Spitsuur TAX van 26 april in beeld

De aftermovie

Enkele sfeerbeelden